Fiskeland Gotland -

För ett hållbart sportfiske efter havsöring

Vi bygger en sida med information om den gotländska havsöringen och om fisket efter Gotlands silverskatt.

Samverkan sker mellan föreningar, det privata näringslivet och myndigheter för att sprida information och kunskap till grund för en gemensam kultur mot ett hållbart sportfiske.

Lansering av sidan, preliminärt i början av år 2020.

Kontakt: info@fiskelandgotland.se