Nu har årets första öringar krupit fram!

En nybliven öringunge på ca 3 cm från en av Gotlands klara bäckar. Foto: Lars Vallin


Nu börjar myllret i öringbäckarna

Öringrommen har efter höstens lek legat nedgrävd i gruset i månader i de gotländska vattendragen, men nu har ynglen kravlat upp ur grusbäddarna. Man brukar räkna med att äggen kräver ca 450 dygnsgrader från befruktning till dess att de kläcker och det brukar här på Gotland innebära någon gång i slutet av mars – början av april. 450 dygnsgrader innebär exempelvis 150 dygn (eller 5 månader) vid en dygnsmedeltemperatur på 3° C.

Den första tiden efter kläckning händer inte så mycket nere i gruset. Öringungarna ligger stilla den första tiden och får näring genom sin gulesäck. När matsäcken börjar sina är det hög tid att kravla sig upp ur gruset för att aktivt börja leta föda, en kamp på liv och död förstås. Öringarna är vid den här tiden bara ett par centimeter stora.

Förhoppningar om en god årsklass
Förhoppningsvis blir årets öringkull riklig, den gångna höstens lek tyder på det. Vattensituationen har också varit gynnsam även om det var ett tag sen det kom regn och nivåerna nu sjunker snabbt. Det är bara att hålla tummarna för att det kommer finnas vatten kvar i strömmarna även i sommar, även om öringen på Gotland till viss del anpassat sig till uttorkande vattendrag. Läs mer om den gotländska öringen.


Översyn av regelverk för kustfisket

Bestämmelserna för hur havsöringsfisket på Gotland får bedrivas är för närvarande ganska enkla.
Minimimåttet är 50 centimeter och under fredningstiden på hösten, 1 okt – 31 december, är allt fiske förbjudet inom de 25 fredningsområden som är utspridda runt ön (26 st inklusive Gotska Sandön). Det är i princip de regler du i nuläget måste känna till om du ska fiska öring med spö på Gotland. För nätfiske gäller förutom bestämmelserna om minimimått och fredningsområden även en begränsning om 180 meter nät per person och dygn.
Läs mer om nuvarande regelverk. 

Havs- och vattenmyndigheten har under flera år arbetat med en översyn av bestämmelserna för det kustnära fritidsfisket i Östersjön och på Västkusten och i höstas kom beslut om nya regler längs kusten i Bottenhavet, ner till gränsen mellan Östhammar och Tierp. Bland annat beslutades om nätfiskeförbud på grundare vatten än 3 meter under perioden 1 september till 10 juni samt en fångstbegränsning för handredskapsfisket på högst en vild öring per person och dygn.

När uppdaterade bestämmelser för kustfisket på Gotland kommer är oklart men representanter från Sportfiskarna deltar aktivt i diskussionerna för att påverka att kommande beslut går i en riktning som värnar Gotlands vilda öringbestånd och ett hållbart sportfiske.


Coronaviruset och fiskeresor till Gotland

En öring med bortklippt fettfena – alltså odlad. Just den här fick simma vidare i alla fall.  Foto: Nicka Hellenberg.


Coronaviruset och fiskeresor till Gotland

På grund av det nya coronaviruset avråder myndigheterna från resor som inte är nödvändiga, vilket även gäller resor till och från Gotland. Rekommendationerna har kommit till både för att minska smittspridningen och för att inte riskera att överbelasta vården på mindre orter.
Som läget är nu är det tyvärr inte ett bra tillfälle att åka till Gotland och fiska. Vi rekommenderar dig att planera in resan till kommande fiskesäsonger istället.
Välkommen till Gotland – en annan gång!

Information om nya coronaviruset finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

 

Inför kommande säsonger
Under våren, med april månad som absoluta höjdpunkt, är vi många som vill fånga en silvrig havsöring längs kusten. Både lokala och tillresta sportfiskare är laddade för äventyret och ibland kan det bli lite trångt på populära platser. Kom ihåg våra enkla råd om hur vi skapar en god sportfiskekultur, så blir upplevelsen trevlig för alla.

  • Det finns 80 mil kust på Gotland – så du behöver inte trängas. Kommer du till en sträcka där någon redan fiskar: fråga om det är ok att gå bakom, eller i motsatta riktningen från den/de som var där först. Eller välj en annan fiskeplats.
  • Håll koll på fågelskyddsområden och andra regler, kör försiktigt – och inte utanför vägarna.
  • Ta inte upp mer än en enstaka matfisk och behandla all fisk du ska släppa åter på ett skonsamt sätt.
  • Kom ihåg minimimåttet på 50 cm. Släpp gärna tillbaka all vild fisk och behåll en fettfeneklippt öring till middag.
  • Ha så trevligt och njut av din fiskestund.Läs mer på sidan Sportfiskekultur.