Nu bäddar vi om för havsöringen!

Inom ramen för ett restaureringsprojekt har vi nu satt igång jobbet med att skapa förbättrade livsmiljöer i några av havsöringens barnkammare på Gotland. Arbetet påbörjades nyligen i ett litet vatten där kraftig igenväxning med träd, buskar och sly under många år lett till att öringens lekmöjligheter försämrats. Buskar och träd ger förstås också skugga och skydd och sänker vattentemperaturen och ska därför sparas så långt det är möjligt men när tillväxten blir så kraftig som här skadar det inte med lite skötsel.


I och kring vattendraget liknar det på vissa ställen djungel. Här tar vi bort överflödig vegetation som dämmer i fåran och lett till färre antal lekplatser. Foto: Lars Vallin

När arbetet med att avlägsna överskottsvegetation och mjuka massor är färdigt bäddar vi om för öringen med sten och grus, vi ersätter de mjuka madrasserna med en hårdare variant!

Innan maskinarbetet påbörjades gjorde vi ett elfiske för att fånga in och flytta så många öringar som möjligt till andra partier av ån. Både årsungar och lite äldre fisk påträffades och man kan inte annat än förundras över dessa fiskars färgsättning och skönhet!


Innan maskinarbetet påbörjades flyttade vi öring till andra partier av ån. Vilka små smycken de är! Foto: Lars Vallin

 

Projektet finansieras genom medel från Leader Gute och via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.


Streetfiske i Visby hamn!

Förra årets stora succé är tillbaka! Under sju tisdagskvällar och en söndagseftermiddag framöver kommer du kunna fiska i Visby hamn tillsammans med Sportfiskarna. Kom och prova på lättillgängligt och stadsnära fiske när det är som bäst. Vi prövar lyckan efter arter som abborre, skrubbskädda och id. Aktiviteten är helt kostnadsfri och utrustning finns att låna!

Med anledning av rådande omständigheter och restriktioner har en anpassning av aktiviteten gjorts för att minska risken för spridning av Covid-19. Alla deltagare ska därför anmäla sig i förväg till joakim.lyander@sportfiskarna.se. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer.

OBS! Föranmälan krävs och samtliga deltagare måste komma i sällskap med målsman eller annan vuxen. 

Datum och tider:

En fin skrubbskädda fångad under Sportfiskarnas streetfiske 2019.

Tisdag 25 aug - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 1 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 8 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 15 sep - kl 16.00 – 18.00

Söndag 20 sep - kl 13.00 - 16.00

Tisdag 22 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 29 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 6 okt - kl 16.00 - 18.00

 

Välkomna!


Öring från Gotland blev succé i Trödjeån i Gästrikland

Efter en första uppföljning av den utsättning av gotländsk havsöring som har gjorts i Trödjeån i Gästrikland pekar allt på ett mycket bra resultat.

Som vi tidigare skrivit om kläcktes öringyngel från två åar på Gotland fram under den gångna vintern i ett kläckeri på fastlandet, och sattes sedan ut i maj i Trödjeån norr om Gävle. Nu har medarbetare från Sportfiskarnas regionkontor i Gävle via en elfiskeinventering genomfört en första uppföljning av insatserna. Det första provfisket visar på höga tätheter av öring och att de också tillväxt bra i sin nya miljö. Fortsatt uppföljning av insatserna kommer ske kontinuerligt.

Läs mer om projektet här

Tusentals små havsöringar som härstammar från Gotland lever nu i sin nya miljö i Trödjeån i Gästrikland.
Foto: Lars Vallin