Nu bäddar vi om för havsöringen!

Inom ramen för ett restaureringsprojekt har vi nu satt igång jobbet med att skapa förbättrade livsmiljöer i några av havsöringens barnkammare på Gotland. Arbetet påbörjades nyligen i ett litet vatten där kraftig igenväxning med träd, buskar och sly under många år lett till att öringens lekmöjligheter försämrats. Buskar och träd ger förstås också skugga och skydd och sänker vattentemperaturen och ska därför sparas så långt det är möjligt men när tillväxten blir så kraftig som här skadar det inte med lite skötsel.


I och kring vattendraget liknar det på vissa ställen djungel. Här tar vi bort överflödig vegetation som dämmer i fåran och lett till färre antal lekplatser. Foto: Lars Vallin

När arbetet med att avlägsna överskottsvegetation och mjuka massor är färdigt bäddar vi om för öringen med sten och grus, vi ersätter de mjuka madrasserna med en hårdare variant!

Innan maskinarbetet påbörjades gjorde vi ett elfiske för att fånga in och flytta så många öringar som möjligt till andra partier av ån. Både årsungar och lite äldre fisk påträffades och man kan inte annat än förundras över dessa fiskars färgsättning och skönhet!


Innan maskinarbetet påbörjades flyttade vi öring till andra partier av ån. Vilka små smycken de är! Foto: Lars Vallin

 

Projektet finansieras genom medel från Leader Gute och via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.