Nu samlas havsöringen för lek!

Hösten är havsöringens lektid och nu infaller också den fredningsperiod som syftar till att skydda de fiskar i beståndet som vandrar upp för lek i våra vattendrag. Från den 1 oktober till och med den 31 december är därför allt fiske förbjudet i 25 olika mynningsområden på Gotland. Områdena har lite olika utformning och storlek men de täcker ett drygt 30-tal åmynningar runt ön. För en noggrann beskrivning av fredningsområdenas läge kan du ladda ner foldern Fiske på Gotland som tagits fram av länsstyrelsen. I foldern finns kartbilder över alla 25 områden, plus Gotska Sandön där fiskeförbud råder året runt.

Folder - Fiske på Gotland


Havsöring forcerar den grunda mynningen i ett vattendrag på Gotland. Foto: Lars Vallin

Skaffa dig kunskap om vad som gäller
Om du planerar att fiska havsöring på Gotland under hösten, se då till att du vet var det inte är tillåtet att fiska och skaffa dig också kunskap om vilka övriga fiskeregler som gäller. Visa också hänsyn till varandra och varsamhet med fisken. Lekfärgad fisk bör alltid återutsättas, oavsett var och när den fångats.

Meddela gärna överträdelser från fiskebestämmelserna till Länsstyrelsen eller Kustbevakningen.
Länsstyrelsen når du på tel 010-223 90 00 och Kustbevakningens ledningscentral nås dygnet runt på 077-670 60 00.

Här kan du läsa mer om fiskeregler på Gotland och om vår lokala sportfiskekultur.

Njut av fisket, visa hänsyn, och sätt säkerheten främst!