Hög tid för lek!

Nu är det hög tid för havsöringen på Gotland att ta sig upp i strömmarna för lek. När det sker är, förutom tiden på året, ofta ett samspel mellan vattennivån i havet och i vattendragen. Vattentillgången i åarna är ännu väldigt sparsam och nivån i havet har också legat på minus under en tid. Framförallt behövs det regn och åter regn för att fylla vattendragen och göra det enklare för fisken att forcera mynningarna men också för att ha tillräckligt med vatten i åarna för att lek ska kunna ske. På Gotland är det inte ovanligt att det kan dra ut på tiden och i allmänhet är leken som mest intensiv en bit in i november, och till och med i december. När förutsättningarna ännu inte blivit de rätta kan man ibland ha turen att få se leklystna havsöringar kryssa omkring utanför mynningen av något vattendrag i väntan på rätt läge. Det är alltid ett lika fascinerande skådespel!

En grupp havsöringar kryssar omkring på grundvattnet utanför en åmynning, i väntan på att rätt läge ska infinna sig för att göra entré på lekplatserna. Foto: Lars Vallin