Havsöringen fredad i 25 områden!

En liten påminnelse om att havsöringen på Gotland nu är helt fredad från fiske inom 25 olika fredningsområden runt ön och i de vattendrag som mynnar i anslutning till områdena. Respektera de bestämmelser som gäller, för hållbara havsöringsbestånd och ett hållbart fiske.
Kartbilder och beskrivningar på de olika områden där allt fiske nu är otillåtet hittar du här!

Meddela gärna överträdelser från fiskebestämmelserna till Länsstyrelsen eller Kustbevakningen.
Länsstyrelsen når du på tel 010-223 90 00 och Kustbevakningens ledningscentral nås dygnet runt på 077-670 60 00.

Havsöring i mynning. Foto: Lars Vallin