Sammanfattning av höstens verksamhet inom Skolbäcken på Gotland

Under september genomfördes en intensiv period av aktiviteter inom Sportfiskarnas populära och viktiga utomhuspedagogiska projekt Skolbäcken på Gotland. Ett 20-tal klasser från olika grundskolor på ön gjorde då ett för- eller eftermiddagsbesök vid sitt ”lokala” vattendrag för att upptäcka, lära känna och på något sätt hjälpa vattendraget och de organismer som lever där. Nytt för i höst var att vi även fick möjligheten att ta ut flera klasser från två nya skolor som inte tidigare varit med i projektet – Stånga och Dalhem skola.

Det blir ofta många nya och intressanta möten under en skolbäcksdag. Foto: Joakim Lyander

De vattendrag som skolklasserna besökt och där aktiviteterna ägt rum under hösten är Kopparsviksbäcken, Histillesån, Anerån, Gardaån, Robbjensån, Gothemsån i Dalhem, Själsöån, Strömmaån samt Kvarneån. Under besöken har eleverna tillsammans med pedagoger från Sportfiskarna bland annat fått göra undersökningar av vattendraget, studerat vattenlevande organismer, upplevt el-provfisken och, inte minst, fått prova på hur det är att bedriva fiskevård för havsöring. Den fiskevård som bedrivits under aktiviteterna vid vattendraget har skett i varierande omfattning, men gemensamt för samtliga nämnda vattendrag är att förutsättningarna för havsöringens lek förbättrats, antingen genom att eleverna tillfört grus och sten till lämpliga platser eller att befintliga grusbottnar luckrats upp med hjälp av spadar och krattor.

Under aktiviteterna sker all fiskevård manuellt och det blir många hinkar grus! Foto: Joakim Lyander

Överallt har eleverna visat stort engagemang, glädje och intresse för aktiviteterna. Arbetet med just fiskevårdsmomenten har i många fall visats sig vara särskilt uppskattat. Vi hoppas naturligtvis att havsöringarna som vandrat upp i vattendragen under hösten är lika nöjda som vi är med elevernas insatser! Till våren får flera av klasserna göra ett återbesök vid vattendraget och då hoppas vi såklart få svar på den frågan.

340 elever från 15 olika skolor på Gotland deltog i Skolbäcken på Gotland under september månad. Dessa elever har tillsammans också burit närmare 5 ton (eller ca 700 hinkar) grus till ovan nämnda vattendrag. En hedervärd insats, tycker vi!