Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar!

Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar på Gotland och kusten fylls av hitresta och förväntansfulla havsöringsfiskare. Det är en härlig tid när ljuset är tillbaka och naturen lever upp igen. Och vi önskar alla spösvingare en härlig vistelse på ön. En liten uppmaning vill vi ändå ge om att tänka på att visa hänsyn när ni fiskar; visa hänsyn till andra fiskande, kör inte på förbjudna vägar och stör inte fågel och annat djurliv.

Från och med idag, den 15 mars, gäller också tillträdesförbud i många av Gotlands fågelskyddsområden. För att fåglarna ska få vara ifred under häckningsperioden ska människor, och husdjur, visa extra hänsyn under förbudstiden. I de flesta fall gäller tillträdesförbudet inom dessa områden fram till och med den 15 juli.

Om du fiskar havsöring på Gotland nu under våren är det därför viktigt att du respekterar de tillträdesförbud och de övriga regler som gäller, exempelvis också att gädda och abborre är helt fredade fram till och med den 31 maj.

En interaktiv karta med lista över Gotlands områden med tillträdesförbud hittar du på länsstyrelsens hemsida, https://www.lansstyrelsen.se/…/tilltradesforbud.html

Foto: Lars Vallin