Vill du hjälpa till att aktivt skapa förutsättningar för ett bättre havsöringsfiske på Gotland?

Under 2021 startade Sportfiskarna en satsning som vi kallar för ”Fiskevårda med Sportfiskarna”. I detta projekt organiserar vi arbetsdagar för allmänheten där vi tillsammans genomför restaureringsåtgärder i gotländska vattendrag, åtgärder som i första hand gynnar havsöringen. Under arbetsdagarna lägger vi fokus på manuell fiskevård enligt en beprövad och effektiv metod som kallas hartijokimetoden*.

Syftet med denna satsning är att på ett enkelt sätt engagera allmänheten, sprida kunskap och förståelse samtidigt som vi tillsammans förbättrar den ekologiska statusen i ett antal vattendrag på Gotland. Under arbetsdagarna kommer vi, tillsammans med ideella deltagare, att luckra befintliga grusbottnar med anpassade redskap och vissa fall även skapa nya lek- och uppväxtområden för havsöring genom att tillföra grus.

Under sensommaren/tidig höst 2022 kommer Sportfiskarna att genomföra ett flertal av dessa arbetsdagar. Inför varje aktivitetsdag kommer vi att vända oss till privatpersoner och/eller föreningar som finns i närheten av varje vattendrag. Men vi vill redan nu räcka ut en hand till alla intresserade privatpersoner och börja etablera ett nätverk av ideella krafter som följer med oss dessa dagar!

Är du en av dem som vill vara med och göra en insats för havsöringen på Gotland?  Skicka ett mejl till gotland@sportfiskarna.se så berättar vi mer!

* Hartijokimetoden är en restaureringsmetod där man med handkraft och manuella redskap använder sig av vattendragets befintliga förutsättningar för att återskapa naturliga lekmiljöer för strömlevande fiskarter. Metoden utvecklades av en sportfiskeklubb i Nilivaara i Gällivare kommun under slutet av 1990-talet.