Oj vad mycket öring!

Under den gångna veckan har vi genom elfiske följt upp några av våra genomförda fiskevårdsåtgärder för havsöring på Gotland. Syftet med det tidiga elfisket är bland annat att fånga upp resultatet av höstens lek genom fångst av årsungar, vilket ger indikationer på hur öringen svarar på genomförda åtgärder.

Man blir glad i sinnet när man konstaterar att det på många platser vimlar av öring. På en sträcka av ca 40 meter i ett av våra vattendrag fångade vi exempelvis nära 400 årsungar och 40 st äldre uppväxande öringar. Någon lite gädda och en och annan spigg hamnade också i statistiken.

Årsungar av havsöring. Foto: Lars Vallin

Uppföljningen ingår i vårt LOVA-projekt PLUPP, finansierat genom statliga medel till lokala vattenvårdsprojekt, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län, samt via medel från region Gotland.

Vi kommer fortsätta med fler åtgärder för havsöring på Gotland och vill du swisha ett bidrag för starkare fiskbestånd och ett bättre fiske så gör det till nummer 123 900 72 61.

Fiskevård lönar sig!