Ny vetenskaplig studie om catch and release från Gotland.

Den studie som Samuel Blyth och Shannon Bower just publicerat om catch and release i samband med havsöringsfiske på Gotland ger en mängd spännande resultat och värdefull information. Kanske är det snart dags att också utnyttja en del av erfarenheterna i förvaltningen av fisket efter havsöring på Gotland.


Foto: Hasse Härkönen

Några av de viktigaste rönen från studien är;

  • Vid rätt hantering är negativ påverkan minimal på majoriteten av havsöring som återutsätts vid kustfisket på Gotland. Överlevnaden är hög baserat på de återfångster av märkt fisk som registrerats i studien.
  • Under vissa omständigheter kan däremot stressrelaterade symtom som höga mjölksyrenivåer, förhöjd glukoshalt i blodet och avsaknad av vissa reflexer ge negativa effekter som potentiellt kan leda till vad som kallas ”delayed mortality”, alltså dödlighet efter återutsättning. Hög vattentemperatur, lång drillningstid och om fisken lider av någon synlig skada eller nyligen har lekt är exempel på sådana omständigheter.

En slutsats från studien är att catch and release kan utnyttjas som ett hjälpmedel i förvaltningen av havsöringsfisket på Gotland. För att C&R ska fungera optimalt, med minimal negativ effekt på fisken, krävs dock att sportfiskare som ska släppa tillbaka sin havsöring minimerar hanteringstiden innan fisken återutsätts, begränsar exponeringstiden i luften till <10 s och undviker annat som kan föranleda stress och ge fisken skador. Resultaten indikerar också att enkelkrok är att föredra framför trekrok för att reducera krokningsskador och hanteringstiden vid återutsättning.

Du kan läsa hela studien här: https://doi.org/10.1111/jfb.15108