Havsöringsfisket på Gotland - resultat från vårens fältintervjuer

Vi vet sedan tidigare att havsöringsfisket på Gotland är väldigt lockande för många. Sen några år tillbaka finns också resultat från vetenskapliga studier som styrker Gotlands dragningskraft på havsöringsfiskare, där en betydande andel är tillresta besökare.
Under våren 2022 gjorde vi inom Fiskeland Gotland, som är initierat av Sportfiskarna, en egen liten fältundersökning i samband med den period när antalet sportfiskande besökare är som störst.

Mellan den 4 och 28 april åkte vi runt och pratade med människor längs kusten och ställde en del frågor vi var nyfikna att få svar på. Diagrammen nedan visar en del av utfallet och är resultatet av 92 st möten med havsöringsfiskare längs Gotlands kust våren 2022.

Från svaren kan man bland annat se att havsöringsfisket på Gotland (likt många andra fisken) är starkt mansdominerat. Av de 92 intervjuerna skedde bara en enda med en kvinna och åldersmässigt dominerade personer i åldrarna 31–60 år (drygt 70% av de tillfrågade).

 

Vi ställde också ett par frågor om Sportfiskarna, om man kände till organisationen och om man var medlem. Svaren visar att de allra flesta, eller ca 85%, känner till vilka Sportfiskarna är men att bara ca 50% av de tillfrågade var medlemmar i förbundet. Räknar man bort att de som är boende utomlands kanske inte är medlemmar i en svensk organisation så stiger förstås andelen som är medlemmar men det finns ändå skäl att påminna om att bli medlem i Sportfiskarna. Fler medlemmar gör oss ännu starkare och bidrar till fortsatt arbete för friska vatten och friska fiskbestånd och för ett bra havsöringsfiske.

 

Under den period vi ställde våra frågor utgjorde inhemska fiskare (boende på Gotland) bara en liten andel (ca 5%) av alla vi träffade. Boende i Stockholmsregionen dominerade kraftigt och utgjorde mer än 50% av alla medan antalet hitresta norrifrån var nästan noll. Fiskegäster boende utomlands utgjorde ca 10%.
Det är också intressant att se att en klar majoritet (nästan 95%) av de tillfrågade har fiskat på Gotland tidigare, och att nära 70% har varit här och fiskat fler än 2 gånger. Det är kul att konstatera att Gotlands attraktionskraft som destination för havsöringsfiskare är så stark, men det höga intresset kräver också en aktiv förvaltning och fortsatt fiskevård för att bevara starka bestånd och ett hållbart fiske.

 

Ett par frågor om fiskeregler ingick också, bland annat om man kände till lokala regler och om man tyckte att fler regler borde införas. Det lokala regelverket när det gäller havsöringsfisket svarade drygt 95% att man kände till även om svaren var något svävande. På frågan om man tyckte att fler regler borde införas inom sportfisket var drygt 70% positiva till det. Exempel som nämndes var en fångstkvot per dag, införande av maximimått på havsöringen och längre fredningstid inom fredningsområdena. När det gäller nätfisket ville 90% se en skärpning av regelverket.

 

Resultaten från fältundersökningen kommer vi bära med oss och i någon form använda oss av i vårt fortsatta arbete. Vi vill också tacka alla trevliga människor vi träffade under den här perioden, personer som tog sig tid att svara på våra frågor, och fick ta en oplanerad paus i fisket.

Du som fiskar på Gotland, eller du som bara tycker det är viktigt med en stark fiske- och vattenvård, hjälp oss gärna med att stärka fiskevården genom att swisha ett bidrag till vårt 90-konto.

Swisha ditt bidrag till 123 900 72 61

Läs mer här: https://www.fiskelandgotland.se/lokal-fiskevardsfond/


Höstfärger, höstluft och havsöringslek

Höstens intåg både syns och känns. Solnedgångarna är ofta spektakulära så här års. Det sprakar i rött, orange och gult när trädens löv drar klorofyllet ur bladen och när bär och frukter når sin fulla mognad. Och luften känns krispig, sval och syrerik.

Höst betyder också fortplantning för vår prickiga vän, havsöringen. De fiskar som ställt in sig på lek byter också skepnad och klär sig i en ny och färgrik skrud. De drar sig nu närmare åmynningarna för att när rätt tid är inne kämpa sig upp i strömmarna för att säkra släktet med en ny generation.


Havsöring på väg upp för lek i en av Gotlands bäckar. Foto: Lars Vallin

Förhoppningsvis känner de flesta av oss till att fiske i anslutning till flertalet av Gotlands åmynningar vid den här tiden är förbjudet. Fredningstiden gäller mellan den 1 oktober och 31 december, men diskussioner pågår om att förlänga den ytterligare till att gälla även september och januari, för att skydda öringen ytterligare. Utbredningskartor över Gotlands fredningsområden hittar du här (fredningsområden).

Om du fiskar under hösten, håll dig då helst på betryggande avstånd från fredningsområden för att störa lekvandrande fisk så lite som möjligt. Om du råkar upptäcka att någon fiskar inom fredat område så rapportera gärna oegentligheter till antingen länsstyrelsen (tel. 010-223 90 00) eller Kustbevakningens ledningscentral (tel. 077-670 60 00).

Med de oroande trender på vikande tillgång av havsöring som kan skönjas behöver vi alla hjälpas åt och göra allt vi kan för att bevara vilda och starka bestånd av havsöring runt Gotland.