Höstfärger, höstluft och havsöringslek

Höstens intåg både syns och känns. Solnedgångarna är ofta spektakulära så här års. Det sprakar i rött, orange och gult när trädens löv drar klorofyllet ur bladen och när bär och frukter når sin fulla mognad. Och luften känns krispig, sval och syrerik.

Höst betyder också fortplantning för vår prickiga vän, havsöringen. De fiskar som ställt in sig på lek byter också skepnad och klär sig i en ny och färgrik skrud. De drar sig nu närmare åmynningarna för att när rätt tid är inne kämpa sig upp i strömmarna för att säkra släktet med en ny generation.


Havsöring på väg upp för lek i en av Gotlands bäckar. Foto: Lars Vallin

Förhoppningsvis känner de flesta av oss till att fiske i anslutning till flertalet av Gotlands åmynningar vid den här tiden är förbjudet. Fredningstiden gäller mellan den 1 oktober och 31 december, men diskussioner pågår om att förlänga den ytterligare till att gälla även september och januari, för att skydda öringen ytterligare. Utbredningskartor över Gotlands fredningsområden hittar du här (fredningsområden).

Om du fiskar under hösten, håll dig då helst på betryggande avstånd från fredningsområden för att störa lekvandrande fisk så lite som möjligt. Om du råkar upptäcka att någon fiskar inom fredat område så rapportera gärna oegentligheter till antingen länsstyrelsen (tel. 010-223 90 00) eller Kustbevakningens ledningscentral (tel. 077-670 60 00).

Med de oroande trender på vikande tillgång av havsöring som kan skönjas behöver vi alla hjälpas åt och göra allt vi kan för att bevara vilda och starka bestånd av havsöring runt Gotland.