Export av gotländsk havsöring!

I ett projekt för att etablera havsvandrande öring i ett…


Vårsäsongen lider mot sitt slut!

Nu sjunger havsöringsfiskets vårsäsong på sista versen och…


Föryngring i Kvarneån på södra Gotland

Under några dagar i september 2018 gjorde vi tillsammans…


Nu har årets första öringar krupit fram!

Öringrommen har efter höstens lek legat nedgrävd i gruset i…


Översyn av regelverk för kustfisket

När och om nya bestämmelser för kustfisket på Gotland blir…


Coronaviruset och fiskeresor till Gotland

Under våren, främst i april, är det högtryck för…