Bidrag till fiskevård på Gotland

Genom en swishbetalning kopplat till ett 90-konto kan nu…


Enkätundersökning om havsöringsfisket på Gotland!

Det finns i dagsläget få undersökningar som visar hur…


Resor till Gotland i fiskets tecken

Sportfiske är en alldeles utmärkt syssla i pandemins tider…


Vår i antågande!

Med milda temperaturer kommer allt fler möjligheter till…


Resultat från havsöringens lekvandring

Havsöringens lekvandring är sedan några veckor över för den…


Öringen lekvandrar fortfarande!

Självklart uppmuntrar vi till fiske men med tanke på årets…