Coronaviruset och fiskeresor till Gotland

Under våren, främst i april, är det högtryck för…