Oj vad mycket öring!

Under den gångna veckan har vi genom elfiske följt upp några av våra genomförda fiskevårdsåtgärder för havsöring på Gotland. Syftet med det tidiga elfisket är bland annat att fånga upp resultatet av höstens lek genom fångst av årsungar, vilket ger indikationer på hur öringen svarar på genomförda åtgärder.

Man blir glad i sinnet när man konstaterar att det på många platser vimlar av öring. På en sträcka av ca 40 meter i ett av våra vattendrag fångade vi exempelvis nära 400 årsungar och 40 st äldre uppväxande öringar. Någon lite gädda och en och annan spigg hamnade också i statistiken.

Årsungar av havsöring. Foto: Lars Vallin

Uppföljningen ingår i vårt LOVA-projekt PLUPP, finansierat genom statliga medel till lokala vattenvårdsprojekt, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län, samt via medel från region Gotland.

Vi kommer fortsätta med fler åtgärder för havsöring på Gotland och vill du swisha ett bidrag för starkare fiskbestånd och ett bättre fiske så gör det till nummer 123 900 72 61.

Fiskevård lönar sig!


Swish för öringen på Gotland!

Det är prime time för öringfisket på Gotland och många är här och fiskar, en del kanske för första gången medan andra är vana besökare längs kusten. För fortsatt starka bestånd, skicka gärna ett bidrag för fiskevård på Gotland till Swish nr 123 900 72 61!

 

Pengarna går oavkortat till den gotländska fiskevården och i första hand till åtgärder för mer havsöring. Det finns tyvärr en del oroande tecken på nedgång i bestånden och alla bidrag är därför välkomna.

En kul grej kan vara att swisha en slant motsvarande varje fisks längd av dem man fångar. Det betyder inte att varje fisk måste hanteras och mätas exakt. Ska du återutsätta fisken så tänk på öringens bästa, den är stressad och fullpumpad med mjölksyra. Försök kroka av fisken utan att ta den ur vattnet. Uppskatta i så fall fiskens längd och swisha ett bidrag efter det.

Luftexponering och annan hantering på land hämmar och förlänger fiskens möjligheter till återhämtning avsevärt och det är därför viktigt att hålla fisken i vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Vill du ta en bild, försök göra det med fisken i håven eller med ett grepp med blöt hand runt stjärtspolen (inga skavande handskar) och utan att ta fisken ur vattnet.

Skitfiske därute, och kom ihåg, keep fish wet! (länk till ny sida)

 


Foto: Hasse Härkönen


Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar!

Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar på Gotland och kusten fylls av hitresta och förväntansfulla havsöringsfiskare. Det är en härlig tid när ljuset är tillbaka och naturen lever upp igen. Och vi önskar alla spösvingare en härlig vistelse på ön. En liten uppmaning vill vi ändå ge om att tänka på att visa hänsyn när ni fiskar; visa hänsyn till andra fiskande, kör inte på förbjudna vägar och stör inte fågel och annat djurliv.

Från och med idag, den 15 mars, gäller också tillträdesförbud i många av Gotlands fågelskyddsområden. För att fåglarna ska få vara ifred under häckningsperioden ska människor, och husdjur, visa extra hänsyn under förbudstiden. I de flesta fall gäller tillträdesförbudet inom dessa områden fram till och med den 15 juli.

Om du fiskar havsöring på Gotland nu under våren är det därför viktigt att du respekterar de tillträdesförbud och de övriga regler som gäller, exempelvis också att gädda och abborre är helt fredade fram till och med den 31 maj.

En interaktiv karta med lista över Gotlands områden med tillträdesförbud hittar du på länsstyrelsens hemsida, https://www.lansstyrelsen.se/.../tilltradesforbud.html

Foto: Lars Vallin

Årets havsöringar redan kläckta!

Vinterstormarna avlöser varandra. Malik, Nora och senast Franklin har rullat in med full kraft, och våren känns ännu avlägsen. Våren, när öringrommen som ligger nedgrävd av stora kämpande havsöringar ska kläcka, och nya små öringar ska kravla upp ur grusbäddarrna och bilda nästa generation.


Bastant havsöring söker efter bäckens mynning vid lekvandringen 2021. Foto: Lars Vallin

Under vintern går utvecklingen av öringrommen i bäckarna på sparlåga. Vattentemperaturen ligger runt nollan och det händer inte mycket förrän temperaturen åter stiger och ger ny skjuts i utvecklingen. Till slut blir romkornet för trångt och den nya lilla fisken kravlar ut. Öringen behöver ca 400 – 450 dygnsgrader innan kläckningen sker och med en medeltemperatur på 3 grader innebär det ca 130–150 dygn. Här på Gotland brukar kläckningen ske i början av april efter en period med stigande temperaturer, och när vintern definitivt har släppt sitt grepp.

Men naturen beter sig inte alltid som man förväntar sig och bevis för det finns bara ett stenkast från Sportfiskarnas kontor i Visby, i den lilla bäck som mynnar strax söder om Visby hamn. En konstant hög vattentemperatur under vintern, 8,5 – 9 grader, gör att utvecklingen till ny liten havsöring går rasande snabbt. Rom som blir befruktad i december kläcker redan i slutet av januari!


Nykläckt öringyngel, med välfylld gulesäck. Foto: Lars Vallin

Öringens lilla gulesäck som den har med sig i starten av sitt liv förbrukas också snabbare än brukligt och då gäller det sen att snabbt hitta eget käk för att klara livhanken. Att öringen i den här bäcken gör det råder det inget tvivel om eftersom lekvandrande fiskar återkommer varje år. En tendens verkar däremot finnas att puckeln i lekvandringen infaller något senare än i andra bäckar på Gotland vilket nog är ett resultat av selektion mot senare lekvandring för högre överlevnad.

Visst är naturen klurig?!

 


Öringyngel, ca 3 cm långt och med gulesäcken förbrukad, 15 februari 2022. Den är sannolikt kläckt i månadsskiftet januari/februari. Foto: Lars Vallin

 

 

 


Fiskelandet Gotland på SVT

Du missade väl inte första programmet i andra säsongen av Fiskeliv? Serien där Martin Falklind och Emilie Björkman reser runt på olika fiskeäventyr i vårt avlånga land. Den här gången var Gotland spelplats och medverkade gjorde även musikern och sångerskan Pernilla Andersson, och även vår egen Nicka Hellenberg, som när han inte fiskar, också gärna musicerar.
Havsöringsfiske längs den vackra och säregna kusten stod på programmet där man också diskuterade olika förutsättningar och regler inom det gotländska havsöringsfisket.

Se programmet här:


Ny studie om catch and release med fokus på havsöringen på Gotland

Catch and release (fånga och släppa tillbaka) är numera en självklarhet vid olika former av sportfiske, oavsett om det görs för att man tvingas släppa fisk under minimimåttet eller om det sker frivilligt för att man vill värna ett bestånd.


Catch and release, en självklarhet i dagens sportfiske. Foto: Hasse Härkönen

Oavsett anledningen till att man släpper tillbaka fisk är det viktigt att det sker på rätt sätt. Nu finns en färsk studie från Gotland som ger lite ny kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid catch and release, med fokus på havsöringen på Gotland. Sam Blyth vid Uppsala universitet, Campus Gotland, ansvarar för studien som sammanfattas i en film du kan se här - https://www.youtube.com/watch?v=MWwjl_Q9pmU


Havsöringsleken och höstfisket närmar sig!

Efter att ha tillbringat lång tid ute i det stora havet närmar sig nu de havsöringar som förbereder sig för lek bäckar och åar där de en gång föddes. För den som tycker om att smyga längs strömmarna för att få en glimt av de praktfulla fiskarna under sina lekbestyr väntar snart verkliga högtidsstunder.


Det är ett skådespel man aldrig tröttnar på, att smyga längs strömmarna och se havsöring som leker. Foto: Lars Vallin

 

För att skydda de lekande öringarna finns både fredningsområden och fredningstider inrättade och här på Gotland har vi i nuläget 25 olika fredningsområden där fiske inte är tillåtet mellan den 1 oktober och 31 december. Tydliga skyltar finns uppsatta i anslutning till alla områden. Om du ser något som kan misstänkas vara otillåtet under den här perioden, som t ex olovligt nät- eller spöfiske i fredningsområden eller åar, kan du alltid kontakta Kustbevakningens ledningscentral (tel. 077-670 60 00) eller Länsstyrelsen (tel. 010-223 90 00).

Alla fiskar från ett bestånd leker inte samma år och de som håller sig kvar i havet behåller sin silverskrud under hösten. Förutom lektid är hösten därför också en årstid då fisket efter de som hoppar över leken kan vara väldigt bra. Om du planerar en fiskeresa hit till Gotland under hösten så håll dig då gärna på behörigt avstånd från fredade zoner för att störa lekfisken så lite som möjligt. Du ökar då också chanserna till blank fisk.
Även om ingen öring odlas på Gotland så fångas en del odlad fisk med fettfenan bortskuren. De har vandrat hit från andra områden och får du en sådan under höstfisket så passar den ju förträffligt till julbordet.


Havsöring som hoppar över leken behåller sin silverskrud under hösten och vintern. Den här som dessutom var odlad passade utmärkt på julbordet. Foto: Lars Vallin

Vi jobbar oförtrutet vidare för att säkra och öka mängden vild havsöring på Gotland, både för rika rovfiskbestånd och för ett långsiktigt fiske av hög kvalitet. Enligt undersökningar från forskare vid Uppsala universitet, gjorda på Gotland, är betalningsviljan för att säkra ett fortsatt bra fiske hög från de som fiskar havsöring här. Du som reser hit för att fiska kan därför enkelt hjälpa till genom att skicka ett bidrag till vår fiskevårdsfond.

En hundralapp räcker till nästan en kubikmeter lekgrus där flera tusen nya havsöringar kan få se dagens ljus. Swisha ditt bidrag till nr 123 900 72 61 (läs mer här).

 

//Tight Lines


Hösttider är öringtider!

Dagarna blir kortare, luften klarare och lövträden tappar så småningom sina blad. Sakta men säkert kyls havet också ner och hösten är snart här på riktigt.

Höstens ankomst innebär också att havsöringen åter igen börjar stryka längs kusten mer frekvent, och lektiden i vattendragen närmar sig. Här på Gotland är öringfisket tillgängligt året runt, förutom inom de 25 inrättade fredningsområden som är spridda runt ön, där allt fiske är förbjudet mellan den 1 oktober och 31 december. Men redan tidigare börjar de fiskar som ska upp i strömmarna för årets lek att samlas i anslutning till åmynningarna för att så småningom navigera upp genom de ofta smala åmynningarna. Även om fiskeförbudet i fredningsområdena inte inträder förrän i oktober är det ändå en god idé att under sensommar och tidig höst fiska på andra platser för att inte i onödan störa de fiskar som ska upp och leka. På avstånd från fredningsområdena är också chanserna till blank fisk större.


Redan innan fredningstiden infaller den 1 oktober samlas fisk som ska leka i anslutning till åmynningarna. Lämna gärna dessa fiskar ifred och fiska därför helst på avstånd från fredningsområdena där chanserna till fisk som inte ska leka i år är större. Foto: Lars Vallin

Välkommen till Gotlands öringkust!
Ta också gärna del av vår sportfiskekultur och våra små filmer med information om fisket, innan du vadar ut i vågorna.

 


Öringsfiske i värmen

Är du sugen på öringsfiske under sommaren? Det finns möjligheter, men vi har några goda råd till dig.

För de flesta som fiskar havsöring på kusten är det uppehåll under sommarmånaderna. Öringen befinner sig i regel lite längre ut. Men visst förekommer det öring även på grundare områden under sommaren. Skulle du dessutom råka på strömmar och vindar som för med sig kallare vatten in mot land så ökar chansen till kontakt med de silvriga. Speciellt tidiga morgnar och kvällar, när ljuset inte är så skarpt.


Foto: Nicka Hellenberg

Tänk dock på ett par viktiga saker:
1. Redan under sommaren börjar många öringar förbereda sig för höstens lek. Svaga nyanser av färg längs sidorna kan vara ett tecken på att denna fisk kommer bege sig till sin utvalda å när det är läge. De är viktiga för beståndet, så släpp dem gärna åter.

2. I varmt vatten får fisken lättare mjölksyra och kan få svårt att klara sig om den blir alltför utmattad, vilket också gäller i högre utsträckning för stor fisk. Fajta inte en fisk onödigt länge och använd inte för lätt utrustning. När det är riktigt varmt i vattnet är det kanske bättre att bada än att vada eller fiska efter andra arter som är mer tåliga i värmen. Läs mer om andra fiskemöjligheter under "sötvattensfiske" eller "kustfiske".


Foto: Nicka Hellenberg

 


Planer för mera öring!

För att gynna yngelproduktionen av havsöring och för att skapa ett ännu bättre fiske runt Gotland planeras nu för mera fiskevård i de gotländska strömmarna. Inom bl a det nya projektet ”Bäddat för lek”, medfinansierat via statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, och förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län, kommer sträckor i 5–6 vattendrag restaureras, med start under kommande höst.


Foto: Årsyngel av havsöring i ett gotländskt vattendrag. Lars Vallin

Bidrag till fiskevård på Gotland
Du som känner lite extra för den gotländska havsöringen, och som kanske också fiskat eller fiskar öring på ön ibland, passa då på att bidra med ett stöd till den gotländska fiskevården. Du gör det enkelt med något av följande alternativ:

Swish - 123 900 72 61
BG - 900–7261
PG – 90 07 26-1

Läs mer på länken: Bidra till den gotländska fiskevården


Enkät om havsöringsfisket

Om du fiskat havsöring på Gotland, ta dig då också gärna några minuter för att svara på vår enkät om det gotländska havsöringsfisket (om du inte redan gjort det). Genom enkäten får vi kunskap och underlag för förvaltningsåtgärder och för att skapa ett ännu bättre fiske efter havsöring på Gotland.

Länk till enkäten