Sommarlovsfiske 2022!

Nu är det dags för sommarlovsfiske igen! Barn, ungdomar och familjer är välkomna på kostnadsfria fiskedagar runt om på ön under tre härliga sommarveckor. Som vanligt finns all fiskeutrustning (inkl. säkerhetsutrustning) att låna. Fiskedagarna passar alla och det spelar ingen roll om man fiskat tidigare eller vill prova för första gången. Vi fiskar och har roligt tillsammans i sommarvärmen! Dessutom bjuder vi också barnen på enklare lunch under fiskedagarna! Häng med!

Datum                    Plats*

V.25

21/6                                    Närsån (vid Närsakar) INSTÄLLD

22/6                                    Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)

23/6                                    Visby hamn (Slottshamnen)

V.26                                   

28/6                                    Åminne (vid bron nedanför restaurangen)

29/6                                    Närsån (vid Gangvidefarm)

30/6                                    Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)

1/7                                      Visby hamn (Slottshamnen)

V.27

5/7                                      Åminne (vid bron nedanför restaurangen)

6/7                                      Närsån (vid Gangvidefarm)

7/7                                      Västergarnsån (gångbron vid festplatsen)

8/7                                      Visby hamn (Slottshamnen)

 

Tider: 10.00 – 14.00

 

Föranmälan och frågor: joakim.lyander@sportfiskarna.se

Märk anmälan med ”Sportfiskarnas sommarlovsfiske 2022”. Barn under 10 år deltar i sällskap med vuxen.

 

*Alla platser är på olika sätt anpassade och tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

 

Välkomna!

 


Oj vad mycket öring!

Under den gångna veckan har vi genom elfiske följt upp några av våra genomförda fiskevårdsåtgärder för havsöring på Gotland. Syftet med det tidiga elfisket är bland annat att fånga upp resultatet av höstens lek genom fångst av årsungar, vilket ger indikationer på hur öringen svarar på genomförda åtgärder.

Man blir glad i sinnet när man konstaterar att det på många platser vimlar av öring. På en sträcka av ca 40 meter i ett av våra vattendrag fångade vi exempelvis nära 400 årsungar och 40 st äldre uppväxande öringar. Någon lite gädda och en och annan spigg hamnade också i statistiken.

Årsungar av havsöring. Foto: Lars Vallin

Uppföljningen ingår i vårt LOVA-projekt PLUPP, finansierat genom statliga medel till lokala vattenvårdsprojekt, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län, samt via medel från region Gotland.

Vi kommer fortsätta med fler åtgärder för havsöring på Gotland och vill du swisha ett bidrag för starkare fiskbestånd och ett bättre fiske så gör det till nummer 123 900 72 61.

Fiskevård lönar sig!


Swish för öringen på Gotland!

Det är prime time för öringfisket på Gotland och många är här och fiskar, en del kanske för första gången medan andra är vana besökare längs kusten. För fortsatt starka bestånd, skicka gärna ett bidrag för fiskevård på Gotland till Swish nr 123 900 72 61!

 

Pengarna går oavkortat till den gotländska fiskevården och i första hand till åtgärder för mer havsöring. Det finns tyvärr en del oroande tecken på nedgång i bestånden och alla bidrag är därför välkomna.

En kul grej kan vara att swisha en slant motsvarande varje fisks längd av dem man fångar. Det betyder inte att varje fisk måste hanteras och mätas exakt. Ska du återutsätta fisken så tänk på öringens bästa, den är stressad och fullpumpad med mjölksyra. Försök kroka av fisken utan att ta den ur vattnet. Uppskatta i så fall fiskens längd och swisha ett bidrag efter det.

Luftexponering och annan hantering på land hämmar och förlänger fiskens möjligheter till återhämtning avsevärt och det är därför viktigt att hålla fisken i vattnet i så stor utsträckning som möjligt. Vill du ta en bild, försök göra det med fisken i håven eller med ett grepp med blöt hand runt stjärtspolen (inga skavande handskar) och utan att ta fisken ur vattnet.

Skitfiske därute, och kom ihåg, keep fish wet! (länk till ny sida)

 


Foto: Hasse Härkönen


Vill du hjälpa till att aktivt skapa förutsättningar för ett bättre havsöringsfiske på Gotland?

Under 2021 startade Sportfiskarna en satsning som vi kallar för ”Fiskevårda med Sportfiskarna”. I detta projekt organiserar vi arbetsdagar för allmänheten där vi tillsammans genomför restaureringsåtgärder i gotländska vattendrag, åtgärder som i första hand gynnar havsöringen. Under arbetsdagarna lägger vi fokus på manuell fiskevård enligt en beprövad och effektiv metod som kallas hartijokimetoden*.

Syftet med denna satsning är att på ett enkelt sätt engagera allmänheten, sprida kunskap och förståelse samtidigt som vi tillsammans förbättrar den ekologiska statusen i ett antal vattendrag på Gotland. Under arbetsdagarna kommer vi, tillsammans med ideella deltagare, att luckra befintliga grusbottnar med anpassade redskap och vissa fall även skapa nya lek- och uppväxtområden för havsöring genom att tillföra grus.

Under sensommaren/tidig höst 2022 kommer Sportfiskarna att genomföra ett flertal av dessa arbetsdagar. Inför varje aktivitetsdag kommer vi att vända oss till privatpersoner och/eller föreningar som finns i närheten av varje vattendrag. Men vi vill redan nu räcka ut en hand till alla intresserade privatpersoner och börja etablera ett nätverk av ideella krafter som följer med oss dessa dagar!

Är du en av dem som vill vara med och göra en insats för havsöringen på Gotland?  Skicka ett mejl till gotland@sportfiskarna.se så berättar vi mer!

* Hartijokimetoden är en restaureringsmetod där man med handkraft och manuella redskap använder sig av vattendragets befintliga förutsättningar för att återskapa naturliga lekmiljöer för strömlevande fiskarter. Metoden utvecklades av en sportfiskeklubb i Nilivaara i Gällivare kommun under slutet av 1990-talet.


Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar!

Nu drar vårfisket efter havsöring igång på allvar på Gotland och kusten fylls av hitresta och förväntansfulla havsöringsfiskare. Det är en härlig tid när ljuset är tillbaka och naturen lever upp igen. Och vi önskar alla spösvingare en härlig vistelse på ön. En liten uppmaning vill vi ändå ge om att tänka på att visa hänsyn när ni fiskar; visa hänsyn till andra fiskande, kör inte på förbjudna vägar och stör inte fågel och annat djurliv.

Från och med idag, den 15 mars, gäller också tillträdesförbud i många av Gotlands fågelskyddsområden. För att fåglarna ska få vara ifred under häckningsperioden ska människor, och husdjur, visa extra hänsyn under förbudstiden. I de flesta fall gäller tillträdesförbudet inom dessa områden fram till och med den 15 juli.

Om du fiskar havsöring på Gotland nu under våren är det därför viktigt att du respekterar de tillträdesförbud och de övriga regler som gäller, exempelvis också att gädda och abborre är helt fredade fram till och med den 31 maj.

En interaktiv karta med lista över Gotlands områden med tillträdesförbud hittar du på länsstyrelsens hemsida, https://www.lansstyrelsen.se/.../tilltradesforbud.html

Foto: Lars Vallin

Årets havsöringar redan kläckta!

Vinterstormarna avlöser varandra. Malik, Nora och senast Franklin har rullat in med full kraft, och våren känns ännu avlägsen. Våren, när öringrommen som ligger nedgrävd av stora kämpande havsöringar ska kläcka, och nya små öringar ska kravla upp ur grusbäddarrna och bilda nästa generation.


Bastant havsöring söker efter bäckens mynning vid lekvandringen 2021. Foto: Lars Vallin

Under vintern går utvecklingen av öringrommen i bäckarna på sparlåga. Vattentemperaturen ligger runt nollan och det händer inte mycket förrän temperaturen åter stiger och ger ny skjuts i utvecklingen. Till slut blir romkornet för trångt och den nya lilla fisken kravlar ut. Öringen behöver ca 400 – 450 dygnsgrader innan kläckningen sker och med en medeltemperatur på 3 grader innebär det ca 130–150 dygn. Här på Gotland brukar kläckningen ske i början av april efter en period med stigande temperaturer, och när vintern definitivt har släppt sitt grepp.

Men naturen beter sig inte alltid som man förväntar sig och bevis för det finns bara ett stenkast från Sportfiskarnas kontor i Visby, i den lilla bäck som mynnar strax söder om Visby hamn. En konstant hög vattentemperatur under vintern, 8,5 – 9 grader, gör att utvecklingen till ny liten havsöring går rasande snabbt. Rom som blir befruktad i december kläcker redan i slutet av januari!


Nykläckt öringyngel, med välfylld gulesäck. Foto: Lars Vallin

Öringens lilla gulesäck som den har med sig i starten av sitt liv förbrukas också snabbare än brukligt och då gäller det sen att snabbt hitta eget käk för att klara livhanken. Att öringen i den här bäcken gör det råder det inget tvivel om eftersom lekvandrande fiskar återkommer varje år. En tendens verkar däremot finnas att puckeln i lekvandringen infaller något senare än i andra bäckar på Gotland vilket nog är ett resultat av selektion mot senare lekvandring för högre överlevnad.

Visst är naturen klurig?!

 


Öringyngel, ca 3 cm långt och med gulesäcken förbrukad, 15 februari 2022. Den är sannolikt kläckt i månadsskiftet januari/februari. Foto: Lars Vallin

 

 

 


Fiskelandet Gotland på SVT

Du missade väl inte första programmet i andra säsongen av Fiskeliv? Serien där Martin Falklind och Emilie Björkman reser runt på olika fiskeäventyr i vårt avlånga land. Den här gången var Gotland spelplats och medverkade gjorde även musikern och sångerskan Pernilla Andersson, och även vår egen Nicka Hellenberg, som när han inte fiskar, också gärna musicerar.
Havsöringsfiske längs den vackra och säregna kusten stod på programmet där man också diskuterade olika förutsättningar och regler inom det gotländska havsöringsfisket.

Se programmet här:


Sammanfattning av höstens verksamhet inom Skolbäcken på Gotland

Under september genomfördes en intensiv period av aktiviteter inom Sportfiskarnas populära och viktiga utomhuspedagogiska projekt Skolbäcken på Gotland. Ett 20-tal klasser från olika grundskolor på ön gjorde då ett för- eller eftermiddagsbesök vid sitt ”lokala” vattendrag för att upptäcka, lära känna och på något sätt hjälpa vattendraget och de organismer som lever där. Nytt för i höst var att vi även fick möjligheten att ta ut flera klasser från två nya skolor som inte tidigare varit med i projektet - Stånga och Dalhem skola.

Det blir ofta många nya och intressanta möten under en skolbäcksdag. Foto: Joakim Lyander

De vattendrag som skolklasserna besökt och där aktiviteterna ägt rum under hösten är Kopparsviksbäcken, Histillesån, Anerån, Gardaån, Robbjensån, Gothemsån i Dalhem, Själsöån, Strömmaån samt Kvarneån. Under besöken har eleverna tillsammans med pedagoger från Sportfiskarna bland annat fått göra undersökningar av vattendraget, studerat vattenlevande organismer, upplevt el-provfisken och, inte minst, fått prova på hur det är att bedriva fiskevård för havsöring. Den fiskevård som bedrivits under aktiviteterna vid vattendraget har skett i varierande omfattning, men gemensamt för samtliga nämnda vattendrag är att förutsättningarna för havsöringens lek förbättrats, antingen genom att eleverna tillfört grus och sten till lämpliga platser eller att befintliga grusbottnar luckrats upp med hjälp av spadar och krattor.

Under aktiviteterna sker all fiskevård manuellt och det blir många hinkar grus! Foto: Joakim Lyander

Överallt har eleverna visat stort engagemang, glädje och intresse för aktiviteterna. Arbetet med just fiskevårdsmomenten har i många fall visats sig vara särskilt uppskattat. Vi hoppas naturligtvis att havsöringarna som vandrat upp i vattendragen under hösten är lika nöjda som vi är med elevernas insatser! Till våren får flera av klasserna göra ett återbesök vid vattendraget och då hoppas vi såklart få svar på den frågan.

340 elever från 15 olika skolor på Gotland deltog i Skolbäcken på Gotland under september månad. Dessa elever har tillsammans också burit närmare 5 ton (eller ca 700 hinkar) grus till ovan nämnda vattendrag. En hedervärd insats, tycker vi!

 

 

 

 

 

 

 


Ny studie om catch and release med fokus på havsöringen på Gotland

Catch and release (fånga och släppa tillbaka) är numera en självklarhet vid olika former av sportfiske, oavsett om det görs för att man tvingas släppa fisk under minimimåttet eller om det sker frivilligt för att man vill värna ett bestånd.


Catch and release, en självklarhet i dagens sportfiske. Foto: Hasse Härkönen

Oavsett anledningen till att man släpper tillbaka fisk är det viktigt att det sker på rätt sätt. Nu finns en färsk studie från Gotland som ger lite ny kunskap om vad som är viktigt att tänka på vid catch and release, med fokus på havsöringen på Gotland. Sam Blyth vid Uppsala universitet, Campus Gotland, ansvarar för studien som sammanfattas i en film du kan se här - https://www.youtube.com/watch?v=MWwjl_Q9pmU


Havsöringsleken och höstfisket närmar sig!

Efter att ha tillbringat lång tid ute i det stora havet närmar sig nu de havsöringar som förbereder sig för lek bäckar och åar där de en gång föddes. För den som tycker om att smyga längs strömmarna för att få en glimt av de praktfulla fiskarna under sina lekbestyr väntar snart verkliga högtidsstunder.


Det är ett skådespel man aldrig tröttnar på, att smyga längs strömmarna och se havsöring som leker. Foto: Lars Vallin

 

För att skydda de lekande öringarna finns både fredningsområden och fredningstider inrättade och här på Gotland har vi i nuläget 25 olika fredningsområden där fiske inte är tillåtet mellan den 1 oktober och 31 december. Tydliga skyltar finns uppsatta i anslutning till alla områden. Om du ser något som kan misstänkas vara otillåtet under den här perioden, som t ex olovligt nät- eller spöfiske i fredningsområden eller åar, kan du alltid kontakta Kustbevakningens ledningscentral (tel. 077-670 60 00) eller Länsstyrelsen (tel. 010-223 90 00).

Alla fiskar från ett bestånd leker inte samma år och de som håller sig kvar i havet behåller sin silverskrud under hösten. Förutom lektid är hösten därför också en årstid då fisket efter de som hoppar över leken kan vara väldigt bra. Om du planerar en fiskeresa hit till Gotland under hösten så håll dig då gärna på behörigt avstånd från fredade zoner för att störa lekfisken så lite som möjligt. Du ökar då också chanserna till blank fisk.
Även om ingen öring odlas på Gotland så fångas en del odlad fisk med fettfenan bortskuren. De har vandrat hit från andra områden och får du en sådan under höstfisket så passar den ju förträffligt till julbordet.


Havsöring som hoppar över leken behåller sin silverskrud under hösten och vintern. Den här som dessutom var odlad passade utmärkt på julbordet. Foto: Lars Vallin

Vi jobbar oförtrutet vidare för att säkra och öka mängden vild havsöring på Gotland, både för rika rovfiskbestånd och för ett långsiktigt fiske av hög kvalitet. Enligt undersökningar från forskare vid Uppsala universitet, gjorda på Gotland, är betalningsviljan för att säkra ett fortsatt bra fiske hög från de som fiskar havsöring här. Du som reser hit för att fiska kan därför enkelt hjälpa till genom att skicka ett bidrag till vår fiskevårdsfond.

En hundralapp räcker till nästan en kubikmeter lekgrus där flera tusen nya havsöringar kan få se dagens ljus. Swisha ditt bidrag till nr 123 900 72 61 (läs mer här).

 

//Tight Lines