Öringen lekvandrar fortfarande!

Fortfarande, under årets sista skälvande dagar och timmar kommer ny fisk upp i åarna för lek. Det bekräftas av fällfångster vi gör i några åar för att räkna mängden lekvandrande fiskar. En mild vinter med låga flöden i åarna, och under långa perioder lågt havsvattenstånd, har gjort att havsöringens lekvandring blivit utdragen i många åar. Det innebär sannolikt att lekvandrande fisk fortfarande finns i anslutning till mynningarna och kommer stiga för lek även under januari månad i en del vattendrag.


Låga flöden och lågt vattenstånd i havet har gjort havsöringens lekvandring utdragen och fisk vandrar fortfarande i slutet av december upp för lek. På bilden kan man räkna till åtminstone nio olika individer som kryssar omkring utanför en gotländsk åmynning. Foto: Lars Vallin

Som bekant släpps fisket fritt fr o m den 1 januari i de mynningsområden (25 st) som är fredade 1 oktober - 31 december på Gotland. Med hänvisning till den sena leken finns dock en rekommendation från Fiskeförvaltning Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län med en vädjan om att lämna fisken inom fredningsområdena ifred ytterligare en tid, även under januari. Den fisk som rör sig i anslutning till mynningarna så här års är med stor sannolikhet fisk som antingen ska leka, eller utlekt och mager fisk som saknar värde på matbordet, och som bör få chansen till återhämtning efter leken.

Självklart uppmuntrar vi till fiske men med tanke på årets utdragna lekvandring så fiska helst på andra platser än vid åmynningarna, längs vår 80 mil långa kust. Då ger vi lekfisken och de utlekta fiskarna (de s k besorna) större chanser till överlevnad och ytterligare en lek.
En utdragen och fördröjd lekvandring är säkert något vi får räkna med i framtiden, i takt med ett varmare klimat, och kanske kommer med anledning av det också regelförändringar kring fredningstiden.

Gott slut och Gott Nytt fiskeår!


Grusade bottnar för öringen!

Året lider mot sitt slut och det gör också ett av Sportfiskarnas projekt med att restaurera strömsträckor för havsöring på Gotland. Under tre år har vi jobbat i sex olika vattendrag på ön, på åtta olika delsträckor. Jobbet har bestått i att restaurera befintliga strömsträckor där igenväxning och sedimentation av slam och fint material gjort lek- och uppväxtförhållandena sämre för öringen. Vi har förstås också kompletterat med sten och lekgrus på de sträckor det funnits behov av det men i en del fall har det inte varit nödvändigt. Fantastiskt fina bottnar har dykt upp när vegetationen först tagits bort och bottenmaterialet under det gröna sen har luckrats och sorterats med både gallerskopa och sorteringsskopa i en storskalig form av hartijoki. En del av resultatet från de senaste tre årens arbete kan du i högt tempo se på filmen nedan.

https://youtu.be/rHBeSXAfpCA

Foto: Lars Vallin, Nikolas Hjemdahl, Joakim Lyander.  Redigering: Lars Vallin

Närmare tre kilometer strömmande vatten har restaurerats och mer än 500 ton sten och grus har skapat nya lek- och uppväxtplatser för havsöringen.
Vi har också hunnit göra en del uppföljning och konstaterat havsöringslek på alla lokaler, och även hög produktion av yngel på de lokaler vi hunnit elfiskeinventera. Uppföljningen kommer fortsätta och självklart hoppas vi att våra åtgärder också ska bidra till ett ännu bättre havsöringsfiske runt Gotland, på öring från vilda stammar.

Projektet har finansierats via medel från Leader Gute och genom stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.

Ett av objekten där igenväxningen var kraftig men där en idealisk sten- och grusbotten gömde sig under det gröna. Foto: Lars Vallin

Filmer på Fiskeland Gotland

Nu kan du ta del av ett antal korta filmer som sammanfattar innehållet i vår vision om ett hållbart havsöringsfiske. Filmerna är tänkta att ge inspiration för fisket här på ön men ska också ge tips och råd om vad du bör tänka på och känna till när du fiskar havsöring på Gotland. Är du intresserad av öringens ekologi och den fiskevård som bedrivs får du även en liten inblick i det.

Se filmerna här!


Havsöringen fredad i 25 områden!

En liten påminnelse om att havsöringen på Gotland nu är helt fredad från fiske inom 25 olika fredningsområden runt ön och i de vattendrag som mynnar i anslutning till områdena. Respektera de bestämmelser som gäller, för hållbara havsöringsbestånd och ett hållbart fiske.
Kartbilder och beskrivningar på de olika områden där allt fiske nu är otillåtet hittar du här!

Meddela gärna överträdelser från fiskebestämmelserna till Länsstyrelsen eller Kustbevakningen.
Länsstyrelsen når du på tel 010-223 90 00 och Kustbevakningens ledningscentral nås dygnet runt på 077-670 60 00.

Havsöring i mynning. Foto: Lars Vallin


Hög tid för lek!

Nu är det hög tid för havsöringen på Gotland att ta sig upp i strömmarna för lek. När det sker är, förutom tiden på året, ofta ett samspel mellan vattennivån i havet och i vattendragen. Vattentillgången i åarna är ännu väldigt sparsam och nivån i havet har också legat på minus under en tid. Framförallt behövs det regn och åter regn för att fylla vattendragen och göra det enklare för fisken att forcera mynningarna men också för att ha tillräckligt med vatten i åarna för att lek ska kunna ske. På Gotland är det inte ovanligt att det kan dra ut på tiden och i allmänhet är leken som mest intensiv en bit in i november, och till och med i december. När förutsättningarna ännu inte blivit de rätta kan man ibland ha turen att få se leklystna havsöringar kryssa omkring utanför mynningen av något vattendrag i väntan på rätt läge. Det är alltid ett lika fascinerande skådespel!

En grupp havsöringar kryssar omkring på grundvattnet utanför en åmynning, i väntan på att rätt läge ska infinna sig för att göra entré på lekplatserna. Foto: Lars Vallin


Nio sportfiskevänliga boenden utsedda

För dig som reser till Gotland med havsöringsfiske i tankarna kan vi nu erbjuda tips på nio olika boendeanläggningar runt om på ön – alla utsedda som ”sportfiskevänligt boende”. De nio boendealternativen har valts ut som lämpliga boenden för sportfiskare och kan erbjuda anpassat boende samt information och förmåner för tillresta sportfiskegäster.

Fler boenden kan tillkomma efter hand. De nio som hittills uppfyllt de kriterier som Fiskeland Gotland formulerat är:
Tjauls gård, Maven stugor, Kappelshamns fritidsby, Norrvange stugor, Åminne fritidsby, Gangvide farm, BoRum, Mulde gård och fritid samt Gotlandsresor som driver Scandic Visby, Visby Gustavsvik och Strandvillan Visby.

Bokning och frågor görs direkt med de olika boendeanläggningarna. Mer om de nio boendena kan du läsa här.


Nu samlas havsöringen för lek!

Hösten är havsöringens lektid och nu infaller också den fredningsperiod som syftar till att skydda de fiskar i beståndet som vandrar upp för lek i våra vattendrag. Från den 1 oktober till och med den 31 december är därför allt fiske förbjudet i 25 olika mynningsområden på Gotland. Områdena har lite olika utformning och storlek men de täcker ett drygt 30-tal åmynningar runt ön. För en noggrann beskrivning av fredningsområdenas läge kan du ladda ner foldern Fiske på Gotland som tagits fram av länsstyrelsen. I foldern finns kartbilder över alla 25 områden, plus Gotska Sandön där fiskeförbud råder året runt.

Folder - Fiske på Gotland


Havsöring forcerar den grunda mynningen i ett vattendrag på Gotland. Foto: Lars Vallin

Skaffa dig kunskap om vad som gäller
Om du planerar att fiska havsöring på Gotland under hösten, se då till att du vet var det inte är tillåtet att fiska och skaffa dig också kunskap om vilka övriga fiskeregler som gäller. Visa också hänsyn till varandra och varsamhet med fisken. Lekfärgad fisk bör alltid återutsättas, oavsett var och när den fångats.

Meddela gärna överträdelser från fiskebestämmelserna till Länsstyrelsen eller Kustbevakningen.
Länsstyrelsen når du på tel 010-223 90 00 och Kustbevakningens ledningscentral nås dygnet runt på 077-670 60 00.

Här kan du läsa mer om fiskeregler på Gotland och om vår lokala sportfiskekultur.

Njut av fisket, visa hänsyn, och sätt säkerheten främst!


Nu bäddar vi om för havsöringen!

Inom ramen för ett restaureringsprojekt har vi nu satt igång jobbet med att skapa förbättrade livsmiljöer i några av havsöringens barnkammare på Gotland. Arbetet påbörjades nyligen i ett litet vatten där kraftig igenväxning med träd, buskar och sly under många år lett till att öringens lekmöjligheter försämrats. Buskar och träd ger förstås också skugga och skydd och sänker vattentemperaturen och ska därför sparas så långt det är möjligt men när tillväxten blir så kraftig som här skadar det inte med lite skötsel.


I och kring vattendraget liknar det på vissa ställen djungel. Här tar vi bort överflödig vegetation som dämmer i fåran och lett till färre antal lekplatser. Foto: Lars Vallin

När arbetet med att avlägsna överskottsvegetation och mjuka massor är färdigt bäddar vi om för öringen med sten och grus, vi ersätter de mjuka madrasserna med en hårdare variant!

Innan maskinarbetet påbörjades gjorde vi ett elfiske för att fånga in och flytta så många öringar som möjligt till andra partier av ån. Både årsungar och lite äldre fisk påträffades och man kan inte annat än förundras över dessa fiskars färgsättning och skönhet!


Innan maskinarbetet påbörjades flyttade vi öring till andra partier av ån. Vilka små smycken de är! Foto: Lars Vallin

 

Projektet finansieras genom medel från Leader Gute och via statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.


Streetfiske i Visby hamn!

Förra årets stora succé är tillbaka! Under sju tisdagskvällar och en söndagseftermiddag framöver kommer du kunna fiska i Visby hamn tillsammans med Sportfiskarna. Kom och prova på lättillgängligt och stadsnära fiske när det är som bäst. Vi prövar lyckan efter arter som abborre, skrubbskädda och id. Aktiviteten är helt kostnadsfri och utrustning finns att låna!

Med anledning av rådande omständigheter och restriktioner har en anpassning av aktiviteten gjorts för att minska risken för spridning av Covid-19. Alla deltagare ska därför anmäla sig i förväg till joakim.lyander@sportfiskarna.se. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer.

OBS! Föranmälan krävs och samtliga deltagare måste komma i sällskap med målsman eller annan vuxen. 

Datum och tider:

En fin skrubbskädda fångad under Sportfiskarnas streetfiske 2019.

Tisdag 25 aug - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 1 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 8 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 15 sep - kl 16.00 – 18.00

Söndag 20 sep - kl 13.00 - 16.00

Tisdag 22 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 29 sep - kl 16.00 - 18.00

Tisdag 6 okt - kl 16.00 - 18.00

 

Välkomna!


Öring från Gotland blev succé i Trödjeån i Gästrikland

Efter en första uppföljning av den utsättning av gotländsk havsöring som har gjorts i Trödjeån i Gästrikland pekar allt på ett mycket bra resultat.

Som vi tidigare skrivit om kläcktes öringyngel från två åar på Gotland fram under den gångna vintern i ett kläckeri på fastlandet, och sattes sedan ut i maj i Trödjeån norr om Gävle. Nu har medarbetare från Sportfiskarnas regionkontor i Gävle via en elfiskeinventering genomfört en första uppföljning av insatserna. Det första provfisket visar på höga tätheter av öring och att de också tillväxt bra i sin nya miljö. Fortsatt uppföljning av insatserna kommer ske kontinuerligt.

Läs mer om projektet här

Tusentals små havsöringar som härstammar från Gotland lever nu i sin nya miljö i Trödjeån i Gästrikland.
Foto: Lars Vallin