Fiskeklubbar på Gotland

På Gotland finns i dagsläget två aktiva fiskeklubbar. Här nedan följer kort information om klubbarna och kontaktpersoner för respektive klubb.

Gotlands Sportfiskeklubb

Klubben med anor från 1944. I dagsläget är verksamheten främst riktad mot fiskevårdsåtgärder. Bland annat sköter klubben varje år övervakningen av lekvandrande havsöringar i Själsöån strax norr om Visby.

Kontakt     
Anders Dyplin
E-post: andersdyplin@telia.com
Telefon:  049822005 / 073-935 02 78

Fårösunds Sportfiskeklubb

Klubben organiserar över 1000 medlemmar och har sitt säte i Fårösund på norra Gotland. Fårösunds Sportfiskeklubb med dess eldsjälar anordnar regelbundet medlemsaktiviteter. Som medlem har man bland annat förmånen att kunna låna båt i Fårösund samt en unik rätt att få fiska i sjön Horsan som ligger ca 2 mil från Fårösund i västlig riktning.

Kontakt:       
Bertil Eklund
E-post: bertileklund@telia.com
Telefon: 070-67 55 491