Fiskeregler

Det styrande regelverket för fiske efter havsöring på Gotland är förhållandevis enkelt. Det handlar i princip om att du ska känna till att minimimåttet är 50 cm, när fredningstid infaller och var fredningsområden finns.

Bestämmelserna finns i detalj beskrivna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter där också mer generella regler för fisket i Östersjön är angivna. Grundläggande lagstiftning om fiske hittar du i fiskelagen.

På Gotland kan du fiska havsöring året om men du måste hålla dig utanför de fredningsområden som finns, under perioden 1/10 – 31/12.

I början av 1990-talet fanns ett 10-tal fredningsområden för havsöring spridda runt ön, där fisket var förbjudet under hösten. Sedan dess har vi i olika omgångar utökat antalet fredningsområden och i dagsläget omfattas 26 olika kustområden (inklusive Gotska sandön) av fiskeförbud under perioden 1/10 – 31/12 (Gotska sandön omfattas av fiskeförbud året runt). Inom dessa områden har 34 olika havsöringsförande vattendrag sina mynningar.

Alla Gotlands fredningsområden och deras gränser hittar du i länsstyrelsens folder Fiske på Gotland där du också hittar annan information om fisket på Gotland. Notera till exempel att gädda och abborre är totalfredade inom hela kustområdet under perioden 1/3 – 31/5. Detsamma gäller skrubbskädda (flundra) under perioden 15/2 – 15/5 och sik, 1/11 – 15/12.

Sammanfattning av regler för havsöringsfisket på Gotland:

  • Minimimått 50 cm
  • 25 fredningsområden under hösten (exklusive Gotska Sandön)
  • 1/10 – 31/12 är allt fiske inom fredningsområden förbjudet (på Gotska Sandön råder fiskeförbud året runt)

Samma regler som ovan gäller i dagsläget för nätfisket, med vissa tillägg, bl a om maximal nätlängd på 180 meter per person.

Oskrivna regler

Förutom de bestämmelser som finns reglerade via svensk fiskerilagstiftning hoppas vi att du som fiskar på Gotland följer våra rekommendationer för god gemenskap längs kusten och för ett hållbart havsöringsfiske. Rekommendationer, tips och råd hittar du under rubriken Sportfiskekultur.