Fredningsområden för havsöring

Havsöringsfisket är tillgängligt året runt på Gotland förutom i de 25 fredningsområden (34 åmynningar) runt ön där allt fiske är förbjudet under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 december. Var de aktuella fredningsområdena finns ser du på kartan nedan och för varje område finns dessutom en detaljbild i galleriet längre ner. De röda punkterna i detaljkartorna motsvarar mynningar för ingående vattendrag.

I anslutning till varje område finns skyltar uppsatta där du kan se det aktuella fredningsområdets gränser. På skyltarna finns även annan relevant information om fisket runt Gotland.

   1. Kohlenskvarnån, Själsöån
   2. Lummelundaån
   3. Lickershamnsån
   4. Ireån
   5. Vaste å, Kioskbäcken
   6. Vitärtskällan
   7. Vällesån
   8. Arån
   9. Hyluån
   10. Hultungsån
   11. Bångån
   12. Vägumeån
   13. Vikeån, Gotlhemsån
   14. Storsundsån
   15. Djupån
   16. Nygårdsån
   17. Histillesån
   18. Gartarveån, Hugreifsån, Baneån, Halsegårdaån
   19. Lavasån, Svajdeån, Tutenån
   20. Närkån
   21. Kvarneån
   22. Snoderån
   23. Robbjänsån, Varbosån
   24. Västergarnsån
   25. Kopparsviksbäcken