Kustfiske

Längs Gotlands vidsträckta kust finns all anledning att utnyttja det fria handredskapsfisket och testa på fisket efter andra arter än bara havsöring.

Viktigt att tänka kring flera av de arter som kan fångas på kusten är att det finns lagstadgade regleringar gällande minimimått, fredningstider och i vissa fall även fångstbegränsning. Försäkra dig om att du har koll på dessa innan du påbörjar ditt fiske. Läs mer här:

Öppen kust

Kustnära arter som skrubbskädda, piggvar, simpa och till och med en och annan liten torsk går att komma i kontakt med om man letar sig till kustpartier med tydliga djup nära land. På delar av norra och östra ön finns klippkanter i jämnhöjd med vattennivån där man direkt från land och utan vare sig båt eller vadarbyxor ibland kan nå djup uppåt 40 meter. Detta är givetvis intressanta fiskeplatser. Fiska bottennära med ett kraftigare haspelspö utrustat med antingen ett tyngre skeddrag (30-50gr) eller ett bottenmetetackel med sänke i samma vikt och en enkelkrok tacklad med en räka. Sommartid och tidig höst kan detta fiske vara både spännande och givande!

Hamnar

På Gotland finns många mindre fiskelägen och hamnar. Dessa är ofta intressanta fiskeplatser efter ett flertal arter. Tidig höst närmar sig strömmingen land och tar sig då även in i hamnar med djup som gärna ska överstiga 3 meter. Med ett traditionellt strömmingstackel kan man ibland ha ett trevligt fiske från och med september fram till oktober. I samma hamnar kan man under i princip hela hösten med fördel prova bottenmete med en räka i jakt på skrubbskädda. Sommartid kan traditionellt mete eller spinnfiske med jigg eller spinnare ge både id och någon abborre. På senare år har även den invasiva svartmunnade smörbulten ökat i antal och dessa går att hitta i de flesta hamnar. Smörbulten nappar på det mesta, men ett effektivt sätt att fånga dem är att använda ett vanligt pimpelspö för isfiske, pirk (eller annan liten tyngd) och en liten krok tacklad med en bit räka.

Visa hänsyn till båtägare och fiska inte så nära båtar eller annan egendom att det finns risk att fastna med drag eller lina. Tänk också på att det råder tillträdesförbud på vissa bryggor och pirar, respektera de skyltar som finns uppsatta.

Gädda och abborre på kusten

Situationen för gädda och abborre på Gotland är minst sagt kritisk, särskilt för gäddans del. Olika faktorer har gjort att bestånden minskat kraftigt på senare år och därför vill vi uppmana till försiktighet när det gäller riktat fiske efter framförallt gädda. När det gäller abborre har de senaste åren sett lite ljusare ut men det är inte detsamma som att beståndet återigen blivit livskraftigt och tål fisketryck. Därför bör även fiske efter abborre ske med försiktighet och lågt uttag. Både gädda och abborre är fredade från allt fiske inom Gotlands kustvattenområde under perioden 1 mars – 31 maj.