Bidra till den gotländska fiskevården

Fiskevård lönar sig men kostar också pengar och det finns alltid behov av fler åtgärder. Inom projektet Fiskeland Gotland har vi nu startat ett 90-konto med ett kopplat swishnummer där Du på ett enkelt sätt kan bidra till framtida fiskevårdsåtgärder på Gotland. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll.

Vi kommer verka för friska fiskbestånd i friska vatten och arbeta med konkreta fiskevårdsåtgärder, för mer fisk och för ett bättre fiske. På filmen nedan ser Du exempel på åtgärder vi genomför för den gotländska havsöringen.

Lämna ditt bidrag på swishnummer 123 900 72 61

Tack för att Du hjälper till!