Lokal fiskevårdsfond

Fiskevård lönar sig men kostar också pengar och det finns alltid behov av fler åtgärder. Inom Fiskeland Gotland kommer vi skapa möjligheter för dig som fiskar på ön, och även andra, att bidra till lokala fiskevårdsinsatser för friska vatten och starkare bestånd på Gotland. Formerna för hur fonden ska administreras kommer utarbetas under projektperioden.