Sötvattensfiske

Det finns också intressanta fiskemöjligheter i gotländska sötvatten. Vill man fiska någon annanstans än på kusten är det bra att känna till vad som gäller för fiske i sötvatten och vilka möjligheter som finns.

Alla sötvatten på Gotland är enskilda och fisket tillhör fiskerättsinnehavaren. Utan fiskekort eller annan typ av tillåtelse är det förbjudet att fiska i de träsk, bevattningsdammar, vattenfyllda kalkbrott och vattendrag som finns runt om på ön. I nuläget finns det en handfull upplåtna fiskevatten som man kan lösa fiskekort till eller på annat sätt får tillåtelse att fiska i.  Nedan ger vi kortfattad information om dessa.

Förutom informationen du hittar på denna sida finns även information i broschyren  Fiska på Gotland

Tänk på att alltid försäkra dig om vilka regler som gäller för just det vatten du tänkt fiska i innan du påbörjar ditt fiske!

Skyddsområde för flodkräfta

För att skydda det känsliga beståndet av flodkräfta omfattas hela Gotlands län av ett skyddsområde. Detta innebär särskilda föreskrifter som man måste ta hänsyn till vid fiske i sötvatten på Gotland.

Inom skyddsområdet är det förbjudet att:

  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området,
  • i områdets sötvatten använda fisk som betesfisk om den har fångats i sötvatten utanför området,
  • i områdets sötvatten utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner och andra föremål som har använts i sötvatten utanför skyddsområdet och
  • utplantera signalkräfta.

Mer information: Länstyrelsen Gotland – Flodkräfta

Västergarns hamnområde

Knappt 3 mil söder om Visby ligger Västergarns hamn. Här kan man fiska gratis både i hamnen och en liten del av Västergarnsån upp till en röd markering 150 meter från hamnen. Hamnområdet är populärt bland fiskare och ett lämpligt ställe att meta abborre eller vitfisk på under sommaren. Fisket i hamnområdet är fritt och tillgängligt för alla. Det behövs alltså inget fiskekort för att få fiska här. Däremot finns regler som varje fiskare måste förhålla sig till och dessa regler är samma regler som gäller för Gotlands kustvattenområde och fiskeregler för vattendrag som mynnar i Östersjön.

Lägg särskilt märke till följande bestämmelser för fiske i hamnområdet;

  • ALLT FISKE ÄR FÖRBJUDET UNDER PERIODEN 1 OKT – 31 DEC
  • Fiske efter gädda och abborre under perioden 1 mar – 31 maj är förbjudet
  • Övrig tid får högst tre gäddor fångas och behållas per fiskare och dygn. Gäddor med en längd som understiger 40 cm och överstiger 75 cm ska återutsättas.

Västergarnsån

Strax uppströms hamnområdet i Västergarn börjar fiskekortssträckan i ån. Här kan man lösa fiskekort för en ca 800 meter lång sträcka. Med goda chanser att fånga bland annat abborre, gädda, id och sutare passar fiskesträckan utmärkt för både stora och små sportfiskare, oavsett tidigare fiskeerfarenhet. Oavsett fiskelycka eller inte är ån i sin enkelhet ett väldigt trevligt och lättillgängligt fiskevatten för stora och små.

HemsidaFiskekort och regler

Övrig info

Barn och ungdomar fiskar gratis t o m året man fyller 16 år. Övriga fiskeregler för ån finns att läsa här. Aktuella fiskeregler framgår även av skyltar uppsatta vid ån.

OBS! Allt fiske uppströms landsvägsbron (väg 140) och i Paviken är sedan 2018 förbjudet. Förbudet gäller året om.


Närsån

Genom När på sydöstra Gotland rinner Närsån. Åsträckan från Gangvidefarm och nedströms till en gräns 200 meter före mynningen i Östersjön omfattas av fiskekort, en sträcka på drygt 2 km. Fiskesträckan bjuder in till spännande fiske efter ett flertal arter som till exempel abborre, gädda, sarv, sutare och id. Fisket lämpar sig för såväl dedikerade sportfiskare som för semester- eller familjefisken under sommarhalvåret. Vid Närsakar, området närmast fiskekortsgränsen nedströms, finns dessutom flera lättillgängliga fiskeplatser som även kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fiskekort och regler

Övrig info

Fiskeregler framgår av skyltar vid ån samt på fiskekorten.

Kontakt: Kristin (Kickan) Karlsson 073-184 09 22, kickan@gangvidefarm.se


Gothemsån/Åminne

Fiskesträckan i Gothemsån vid Åminne sträcker sig från landsvägsbron (väg 146) och nedströms till en rät linje mellan Gothemsåns mynningsuddar, en sträcka på ca 1,3 km. Området är öppet för fiske året om och den nära anslutningen till havet gör att det finns fina möjligheter till varierat fiske efter ett flertal olika arter och med olika metoder. Historiskt sett är Gothemsån kanske mest känt för sitt idfiske under tidiga vårar, men ån är även ett populärt fiskevatten under sommar och höst. Fisket i Åminne är väl anpassat för barnfamiljer. Även personer med nedsatt rörelseförmåga kommer åt att fiska från bryggorna. Besöker man Åminne för att fiska sommartid så kan man dessutom ta del av Åminne Fritid och Havsbads stora utbud av aktiviteter. Här hittar du camping, servering, pool, minigolf, lekplatser och mycket mer. Dessutom finns här även en av öns vackraste sandstränder – alldeles intill ån. Läs mer på www.aminnefritid.se

Fiskekort och regler

Gratis Juniorfiskekort

För sportfiskande ungdomar finns Juniorfiskekortet som är gratis och gäller till och med det år man fyller 18 år. Juniorfiskekortet är ett årskort. Skaffa kortet i fiskekortsbutiken, skriv under med namn och personnummer och sen är det bara att packa fiskeprylarna och ge sig iväg! Glöm inte att ha fiskekortet till hands under fisketuren.


Lojstaträsken

Ca 4 mil från Visby i sydlig riktning ligger Lojsta och sjöarna Slottsträsk, Broträsk, Rammträsk, Fridträsk och Bjärsträsk. I dessa för Gotland unika sjöar med djup uppåt 17-18 meter är fisket extra spännande och en bra dag kan man få uppleva ett trevligt fiske efter både abborre och gädda. Fisket bedrivs enklast från båt, kanot eller från någon utav bryggorna. Bryggan vid Broträsk är dessutom anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga. För att kunna fiska i Fridträsk krävs båt och både båtar och kanoter finns för uthyrning. Isättande av egen båt är inte tillåtet.

Kontaktpersoner för frågor om fisket och fiskekort:

Marcus Niklasson, 070-345 34 31

Christer Ardgren, 070-680 83 58

Pia Hederstedt, 073–707 57 40

Fiskekort

Fiskekort kan även köpas digitalt via Swish till nummer 123-122 48 07. Betalningen via Swish gäller som kvitto på fiskekortet och ska visas vid anmodan.

Fiskekortspriser (tiderna avser kalenderdygn): Dygnskort 50 kronor. Veckokort 150 kronor. Årskort 300 kronor. Fritt mete med toppknutet metspö för barn och ungdomar upp till 15 år. Allt fiske med kastredskap löser man fiskekort till.

Övrig info

Fångstrapporter via e-post till föreningen uppskattas! Använd denna e-postadress för rapportering: piailojsta@gmail.com

För mer information hänvisas till Marcus Niklasson, 070-345 34 31 eller Christer Ardgren, 070-680 83 58 (fisketillsynspersoner för Lojstaträsken).


Etelhems Fiskekortsområde (Sigvaldeträsk och Hagebyträsk)

I Etelhem socken ligger Sigvaldeträsk och Hagebyträsk. Det är relativt små vatten med en yta på ca 5 respektive 6 ha, men hyser trots detta fina bestånd av bl a gädda och abborre. Sigvaldeträsk med sitt maxdjup på imponerande 16 meter tillhör även ett av de djupare på Gotland. Vid båda träsken hittar man vackra och välvårdade omgivningar, tillgång till svalkande bad, vandring längs med de slingrande stigarna och, inte minst, lättillgängliga fiskemöjligheter. Etelhems fiskekortsområde är ett perfekt besöksmål för hela familjen! Etelhems hembygdsförening säljer fiskekort för träsken och fiskekorten hittar man på www.fiskekort.se/etelhemfko.

Fisket i träsken passar erfaren som oerfaren! Lämpliga fiskemetoder är mete, spinn eller fluga. Även pimpelfiske vintertid kan vara effektivt! Fiskarterna i träsket är abborre, gädda, mört, sarv, sutare och gärs.

Observera att båda vattnen omfattas av ett kräftskyddsområde. Detta innebär att det i träsken är förbjudet att, utan föregående desinfektering, använda fiskeredskap och sjösätta båtar eller andra flytetyg som har använts i sötvatten utanför skyddsområdet. Mer information om kräftskyddsområdet och desinfektering finns på skyltar vid träsken.

Fiskekort och regler

Övrig info

Fångstrapporter till hembygdsföreningen uppskattas!

Kontaktpersoner för att lämna fångstrapporter och för frågor om fisket:

Ola Eriksson. tel: 073-701 38 77

Per Widerström, tel: 070-253 77 72