Sportfiskekultur

Gotlands kust med chans att fånga vild havsöring i exotisk miljö lockar många sportfiskare från när och fjärran. Fisket längs kusten är fritt och tillgängligt för alla. För en hållbar sportfiskekultur på Gotland är utgångspunkten hänsyn till öringen, naturen och andra fiskare;

  • Se till att ha kunskap om och respektera gällande fiskeregler. Respektera tillträdesförbud i fågelskyddsområden och vägar med körförbud. Beakta även terrängkörningslagen och allemansrätten.
  • Behåll gärna en matfisk men begränsa uttaget. Ha som utgångspunkt att inte behålla fler fiskar än vad ni avser att äta. Vid fångst av lekfärgad fisk bör de alltid återutsättas.
  • Återutsätt gärna stora fiskar eftersom de är extra värdefulla för återväxten av nya öringar.
  • Får du odlad öring (utan fettfena) eller regnbåge kan den gärna behållas. Respektera dock minimimåttet 50 cm för både vild och odlad öring.
  • Hantera fisk som ska återutsättas varsamt. Undvik att ta upp fisken på land. Använd helst håv med gummerat nät och kroka av fisken med hjälp av peang eller liknande i vattnet.
  • Om du fotograferar fisk som ska återutsättas, försök göra det snabbt, försiktigt och i vattnet så att fisken inte riskerar att skadas.
  • Håll avstånd till andra fiskare och kliv inte ut i vattnet framför någon som redan fiskar. Prata gärna med varandra för att undvika irritation.
  • Håll rent och skräpa inte ner i naturen. Plocka gärna upp plast eller annat skräp som flutit i land.

Ta hand om dig, sätt alltid säkerheten först och njut av fisket!

Med den popularitet som havsöringsfisket på Gotland har är återutsättning av fisk en förutsättning för hållbara bestånd och ett hållbart sportfiske. Foto: Hasse Härkönen