Fiskeland Gotland är initierat av Sportfiskarna. Vår vision är ett hållbart fiske i friska vatten – för alla.

Nya bestämmelser för havsöringsfisket beslutade!